Kontakt

 Kontakt

Informacje o zamówieniach
725-030-047

Mail Kontaktowy - zamowienia@ewagogolewska-domagala.pl

Adres korespondencyjny
ul. Skrajna 58
38-400 Krosno 

Wyślij zapytanie

Wyrażam zgodę dla FIRMA ARTYSTYCZNO-HANDLOWA "BIAŁA GÓRA" EWA DOMAGAŁA z siedzibą w Krośnie, ul. Skrajna 58 38-400 Krosno, na kontakt ze mną z wykorzystaniem numeru telefonu podanego w formularzu (w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) w celach marketingowych.
Administratorem danych jest  FIRMA ARTYSTYCZNO-HANDLOWA "BIAŁA GÓRA" EWA DOMAGAŁA z siedzibą w Krosno, ul. Skrajna 58
38-400 Krosno. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych i ich poprawiania.


Share by: